Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ter aanbieding van het rapport 'Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter' (EK, H)