Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking (32.261); brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten, en Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant (TK 32.261, nr. 21)