Dienstenwet (31.579); verslag van een schriftelijk overleg van de commissies voor Justitie en voor Economische Zaken met de minister voor Veiligheid en Justitie over het ontwerpbesluit Uitzonderingen positieve fictieve beschikking Dienstenwet (LSP) (EK, L)