Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Justitie van 17 mei 2011