Korte aantekeningen vergadering commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin van 24 mei 2011