Elektronisch patiëntendossier (31.466); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor VWS met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toezeggingen gedaan tijdens het mondeling overleg EPD van 10 mei 2011 (EK, AD)