Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011 (32.500 XIII), Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de staatssecretaris van EL&I met nadere vragen over toezegging T01118 over verfijndere meting van de oppervlaktewaterkwaliteit. (EK 32.500 XIII / 32.500 XIV, F)