Miljoenennota 2011 (32.500) ; verslag van een schriftelijk overleg met de minister-president over toezegging T00947 met betrekking tot gecoördineerd optreden bij crises (EK, Y)