Heffing rechten voor Nederlandse identiteitskaart (33.011); brief regering met een afschrift van de brief aan VNG in het kader van de financiele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 inzake de leges die door gemeenten worden geheven voor de Nederlandse identiteitskaart (TK, 9)