Elektronisch patiëntendossier (31.466); Verslag van een schriftelijk overleg inzake onderzoek EPD-traject door onafhankelijke commissie (EK, AG)