Tijdelijke regeling in crisistijd voor langer en vaker tijdelijk contract voor jongeren tot 27 jaar (32.058); brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake evaluatie tijdelijke crisismaatregel (EK, H)