Wet implementatie Omnibus I-richtlijn (33.021), Wet bekostiging financieel toezicht (33.057), Wet aansprakelijkheidsbeperking De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058), Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (33.059), Implementatie herziene richtlijn prospectus (33.023), Wet op het accountantsberoep (33.025); Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake het tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket) (TK 33.021 / 33.023 / 33.025 / 33.057 / 33.058 / 33.059, 6)