Versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30.143); brief regering; Verschijningsplicht ouders in het jeugdstrafrecht (TK, 37)