Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), Wet op het accountantsberoep (33.025); brief regering; Uitkomsten consultatie accountancy m.b.t. het herstel van vertrouwen in de wettelijke controletaken van accountants en het kabinetsstandpunt t.a.v. de voorstellen van de Europese Commissie (TK 22.112, 1390)