Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2012 (33.000 III), Miljoenennota 2012 (33.000) ; brief inzake aanbieding Investerings- en Innovatieagenda (EK 33.000 / 33.000 III, U)