Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (33.000 XIII); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording toezeggingen T01275 en T01276 (EK, I)