Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (33.000 XIII); brief regering; Reactie op verzoek van het lid El Fassed over de Nederlandse inzet bij de World Conference on International Telecommunications (TK, 190)