Miljoenennota 2012 (33.000) ; brief inzake overleg met pensioenfondsen over indexleningen (EK, Y)