Politiewet 2012 (30.880); brief inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (EK, P)