Begrotingsstaten Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 (33.000 XIII); brief regering; Toezending van het verslag over het jaar 2011 van Staatstoezicht op de Mijnen (TK, 197)