Politiewet 2012 (30.880); brief inzake vragen naar aanleiding van voorgehangen ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van artikel 36 Politiewet 2012 (EK, Q)