Bestrijding van de visstroperij en het vervallen van de akte (32.574); brief inzake toezending brief aan Bedrijfschap Horeca over afname van gestroopte vis door de horecaketen (EK, G)