Kabinetsformatie 2012 (33.410); brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de Voorzitter van de Eerste Kamer ter aanbieding van het eindverslag van de informateurs, inclusief het regeerakkoord 'Bruggen slaan' van VVD en PvdA (EK, B)