Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (32.300); brief regering; Voorlegging van het besluit van 9 november 2012 tot wijziging van onder meer het Besluit vaste boekenprijs in verband met de eerste evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs (TK, 3)