Politiewet 2012 (30.880); brief inzake aanbieden inrichtingsplan en realisatieplan nationale politie (EK, R herdruk)