Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)