Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering (31.929); Verslag van een schriftelijk overleg inzake verzamelbrief 2012-4 (EK, G)