Wet griffierechten burgerlijke zaken (31.758); Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezegging T01226 (EK, G)