Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493); brief regering; Uitvoerings- en handhavingstoets op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (TK, 23)