Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake wijzigen tellerstand van motorrijtuigen (33.424); brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het verstrekken van tellerstanden aan de Dienst Wegverkeer (TK, 7)