Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen (33.697); Memorie van toelichting (TK, 3)