Samenvoeging gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33.788); Memorie van toelichting (TK, 3)