Samenvoeging gemeenten Bernisse en Spijkenisse (33.789); Memorie van toelichting (TK, 3)