Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33.687); brief van de staatssecretaris van SZW met het verzoek het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van nadere berichten (EK, B)