Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610), Wet pensioenaanvullingsregelingen (33.672); brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin wijzigingsvoorstellen worden aangekondigd (EK 33.610 / 33.672, H)