Wijzigingen in het verkiezingsproces (33.268), Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over een kiescollege op de BES-eilanden (EK 33.268 / 33.131, M)