Voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling (32.319); Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezegging T01512 AMvB-procedure voor regeling inzake strafonderbreking bij illegale vreemdelingen (EK, E)