Auteursrechtbeleid (29.838); brief regering; Aanbieding jaarverslag van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten over 2012 (TK, 73)