Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de aan de Tweede Kamer aangeboden nota van wijziging m.b.t. de novelle en over de integrale wettekst van de Herzieningswet (EK 33.966, B)