Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de verdere uitwerking van de wooncoöperatie (EK 33.966, C)