Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014 (33.750 XVII); brief regering; Aanbieding AIV-advies ‘Naar betere mondiale financiële verbondenheid: het belang van een coherent internationaal economisch en financieel stelsel’ (TK, 64)