Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van de Herzieningswet zoals voorgesteld na de novelle en de twee nota’s van wijziging (EK 33.966, D)