Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst met een aantal handvatten waarmee inzichtelijk wordt hoe de Woningwet na zowel de Herzieningswet als de novelle zal worden gewijzigd (EK 32.769, G)