Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding van het ontwerp-Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (EK 33.966, K)