Concentratietoetsing zorg (33.253), Acute zorg (29.247); Verslag van een schriftelijk overleg inzake curatieve zorg in krimpregio's (EK 33.253 / 29.247, P)