Auteursrechtbeleid (29.838); brief regering; Aanbieding Jaarverslag 2013 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (TK, 80)