Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over het informeren van de Kamer over het overleg met de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen (Samenwerking vennootschapsbelasting lokale overheden, SVLO-overleg) (EK, H)