Wet civielrechtelijk bestuursverbod (34.011); voorlopig verslag (EK, A)