Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs (33.948); Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding concept beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs (TK, 16)