Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341); Memorie van toelichting (TK, 3). .

13 november 2015

Bijlagen